İK POLİTİKAMIZ
Paidar olarak en önemli varlığımız insan, İnsan kaynağına yapılan yatırım sonucunda firmanın en önemli katma değeri oluşturduğu görüşündeyiz. İnsan kaynakları politikamızın amacı; çalışmaların hedeflenen düzeyde yürütülmesi, stratejik plan doğrultusunda oluşturulan kadrolar için uygun personelin seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi ve istihdam koşullarının belirlenmesidir.
İnsan Kaynağı Politikamız;
• “Üstün hizmet”, “Kişiye özel ilgi” ve “samimi yaklaşım” ilkeleriyle işletme, idari ve diğer çalışma arkadaşlarımızın memnuniyetini arttırmak hedefimizdir,
• Başarı yönelimini, kurumsal hedefler ve insan odaklı yaklaşım anlayışı doğrultusunda yaparız,
• Kişilerle iletişimi kurumsal, toplumsal nezaket ve görgü kuralları bilincine vararak yaparız,
• Düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanmasına katkıda bulunuruz,
• Tüm süreçlerimizi ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek, yönetimin ve çalışma arkadaşlarımızın beklentilerini karşılamak gayemizdir.
• Şirketimizin gelişim hedeflerini belirlerken; yapıyı, gerekli niteliklere sahip ve gelişme potansiyeli bulunan kişilerin istihdamını sağlamak üzerine kurarız.
• Çalışanların yetenek ve yetkinliklerine göre hazırlanmış çalışma şartları ile değişim ve gelişimleri için adil ve eşit imkânlar sunarız.
• Tüm çalışma arkadaşlarımızın kişiliğine saygı duyar haklarını koruruz.
• Şirketimiz de bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızın başarıya ve yetenekleri doğrultusunda yaratıcılığa yönelimini sağlarız.
• Çalışma arkadaşlarımızın görüş ve fikirlerini yönetimine kolaylıkla bildirmesini sağlamak amacıyla her türlü haberleşme biçim ve kaynaklarını geliştiririz.
• Şirketimizce yapılan işin niteliğine uygun olarak çalışma arkadaşlarımıza rahat, güvenli iş ortamı ve şartları sağlarız, moralinin yüksek tutulması için gerekli önlemleri alırız.
• Şirketimizin yöneticileri kendilerine bağlı çalışma arkadaşlarının işini verimli ve başarılı yapabilme düzeyine ulaştırılmasından, ayrılmaları ve terfileri halinde yerlerine geçecek çalışma arkadaşlarımızın yetiştirilmesinden sorumludurlar.
İnsan Kaynakları Misyonumuz
• Uygun işe uygun aday yerleştirmek, şirket içi eğitimleri vermek ve en iyi verimi alabilmek için çalışma arkadaşlarımızı doğru yönlendirmek,
• Hizmetlerimiz ve çözümlerimizle sağladığımız güvenirlik ve yüksek iş ahlakımız ile yönetim ve çalışma arkadaşlarımız için değer oluşturmak.
İnsan Kaynakları Vizyonumuz
• Çalışma arkadaşlarımıza sunduğumuz tüm hizmetlerde kaliteli, nitelikli ve hızlı hizmet anlayışı ile memnuniyet sağlamak.